ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

05/05/2016

Вътрешни правила по ЗОП до 15.04.2016г.

 

14/04/2016

Фондация "Отговорна игра" открива процедура по реда на чл. 14, ал. 4 и глава осма «а» от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на публична покана с предмет: „Изработване на информационен интернет портал и негова мобилна версия по проект „Отговорна игра”.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9053067

 

Публична покана - 14.04.2016г.pdf

Документация

Образци

Техническо задание

 

09/05/2016

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП

11/07/2016

Договор

20/06/2016

Информация за плащане по Договор ОП - 1/19.04.2016 г.

28/09/2016

Информация за плащане по Договор ОП - 1/19.04.2016 г.

04/04/2016

Фондация "Отговорна игра" открива процедура по реда на чл. 14, ал. 4 и глава осма «а» от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на 4 обучителни семинари и 2 пресконференции и събитие „Академия отговорна игра“ по проект „Отговорна игра“.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9052070.


Публична покана - 04.04.2016г.pdf

Документация

Образци

Въпроси и отговори по процедура към 08.04.2016

Въпроси и отговори по процедура към 12.04.2016

Разяснение техническа грешка

 

18/04/2016

Протокол по чл.101г, ал.3 от ЗОП

19/05/2016

Договор

27/07/2016

Информация за плащане по Договор ОП - 2/10.06.2016 г.

29/08/2016

Информация за плащане по Договор ОП - 2/10.06.2016 г.

28/09/2016

Информация за плащане по Договор ОП - 2/10.06.2016 г.