Представена бе информационната кампания "Играй разумно"Публикувана: 04/17/2010

На 15 април, Българската търговска асоциация на производителите и операторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) официално стартира своята инициатива в България – информационна кампания за отговорна игра с мотото „Играй разумно“. Над 100 ръководители от игралната индустрия, сред които оператори, призводители, представители на Държавния институт по метрология и Държавната комисия по хазарта, посетиха организирания семинар от водещата компания за игрално оборудване Казино Технологии и БТАПОИИ. Първоначалните заявки за работа в посока Отговорна игра бяха представени по време на първата и втората Източноевропейска конференция на игралната индустрия, където БТАПОИИ бе инициирал и организирал присъствието на представители от Европейската асоциация за изучаване на хазарта, Фонда за Отговорна игра и Австрийската игрална асоциация, за да представят най-добрите европейски практики в сферата. Изследването на Европейската игрална федерация (EUROMAT) информира, че макар в България да няма установено законодателство в посока отговорната игра, съществуват стриктни правила за защита на определени групи от населението, като например строгата забрана за допускане на лица под 18 години в казината. Обединявайки производителите и операторите от игралната индустрия, Асоциацията ясно осъзнава, че залагането може да доведе до проблеми, които не могат да бъдат пренебрегвани и приема като своя мисия да предприеме проактивен подход към проблема и залагането от непълнолетни. Този подход се отрази в информационната кампания „Играй разумно“, която цели да се намали разпространението на проблемното залагане, намаляване на риска и вредите, свързани с проблемното залагане както и увеличаване на информираността и промотирането на здравословни избори. Информационната кампания започна веднага след нейното публично оповестяване, на 1 Април в 63 игрални зали, в 13 града в България, собственост на 10 компании. Бяха раздадени над 3000 информационни брошури и стикери промотиращи кампанията. След официалното й обявяване, 30% от присъстващите на семинара се съгласиха да се присъединят към инициативата, което мотивира Асоциацията да предприеме следващи стъпки в посока развитието на инициативата с информационен портал, безплатна гореща линия, форум и възможност за предоставяне на професионална подкрепа на тези, които желаят да участват. Резултатите от информационната кампания „Играй разумно“ ще бъдат представени по време на третата Източноевропейска конферения на игралната индустрия в панела „Национален и международен подход към Отговорната игра: играй разумно“, която ще се проведе от 4 до 10 октомври в София.Виж всички новини