Стартира изграждането на информационен интернет портал за потребители по проект „Отговорна игра“, финансиран от Държавната комисия по хазартаПубликувана: 06/16/2016

През месец юни стартира работа по изграждането на информационен интернет портал и негова мобилна версия, предвидени по проект „Отговорна игра“, финансиран от Държавната комисия по хазарта, с цел повишаване на хазартната култура на гражданите и потребителите на хазартни игри.

Чрез предвидената мобилна версия на портала, потребителите на хазартни игри лесно и анонимно, чрез мобилния си телефон, ще могат да се информират за това при какви поведенчески отклонения са потенциално застрашени от развитие на хазартна зависимост. През месец септември следва да бъде пусната бета версия, а публичното представяне на портала и мобилната му версия да се случи до края на периода на проекта. Предвижда се порталът да бъде целево промотиран на посетителите в игралните зали и казина, като след края на проекта, фондация „Отговорна игра“ ще положи усилия порталът да остане да функционира и да бъде общодостъпен.

Резултатите от национално представителното социологическо проучване, проведено през месец март, относно рисковете от развитие на хазартна зависимост, заемат съществена роля при разботването и ефективното прилагане на планирания портал. Разработеният продукт дава възможност не само за повишаване на хазартната култура на гражданите и потребителите на хазартни игри, но и за самооценка и въздействие върху поведението на потребителите на хазартни игри.

„От съществено значение за превенция на развитието на хазартна зависимост е създаването на възножности за достъпна информираност, както и дейности в посока повишаване на културата на гражданите с цел ранно установяване на рисково поведение при игра. Считаме, че създаването и поддържането на информационния интернет портал и неговата мобилна версия са солидна предпоставка за устойчивост на постигнатите резултати по проекта.“, счита Лилия Страшникова - ръководител на проект „Отговорна игра“.Виж всички новини