Над 450 служители на казина и игрални зали преминаха обучения за разпознаване на хазартно зависими играчиПубликувана: 05/20/2016

Обученията са част от проект „Отговорна игра“ за въвеждане на практики за превенция на хазартна зависимост, който беше представен пред медии

Над 450 служители на казина и игрални зали от София и Варна се включиха в обучения за разпознаване на рисковото поведение на играчи и превенция на развитието на хазартна зависимост сред потребителите на хазартни игри. Участниците в обученията бяха запознати с инструкция с 9 ключови индикатора за ранно разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост, разработена от екип психолози и психотерапевти за целите на проекта. Такива обучения предстои да бъдат проведени до края на годината в Бургас и Пловдив. Обученията са част от проект на Фондация „Отговорна игра“, насочен към създаване и въвеждане на практики за превенция на хазартна зависимост, който стартира през януари 2016г. и ще приключи през ноември т.г. Стойността на проекта е 213 666, 80 лв. и се осигурява от бюджета на Държавната комисия по хазарта по Наредбата за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. Резултатите от обученията и другите дейности по проекта бяха официално представени вчера пред медии от Лилия Страшникова, ръководител на проект „Отговорна игра“. 

 Освен обучения на организатори на хазартни игри, дейностите по проекта предвиждат и мерки за информиране на потребителите на такива игри, както и създаване на интернет сайт/приложение, което помага за отследяване на игралните им навици. В края на проекта през ноември ще се проведе и Академия „Отговорна игра“, която ще събере всички заинтересовани български и международни експерти за обмяна на опит и практики за превенция на хазартна зависимост. 

Целта на проекта „Отгворна игра“ е да се създаде култура на разумна игра у потребителите на хазартни услуги. Осигуряването на достъпна информираност относно рисковото игрално поведение ще е полезно за всички. По този начин игралният сектор ще може да се развива като възможна форма на забавление с намаляване на нежелани отклонения и негативни ефекти. Високата посещаемост на обученията във Варна и София показа, че организаторите също осъзнават необходимостта от разработените в проекта мерки за превенция. Това ясно показа, че има готовност да работят в тази посока.”, каза Лилия Страшникова пред журналисти.

На пресконференцията бяха представени и резултатите от социологическо изследване, свързано с хазарта, проведено от Института за социални изследвания и маркетинг (МБМД) през март т.г. в рамките на проект „Отговорна игра“. Кои са най-разпространените видове хазартни игри в България, какъв е профилът на потребителите на хазартни услуги, какъв е процентът на играчите в риск, какво е отношението на българското общество, на потребители и оператори на хазартни игри към мерките за превенция на хазартна зависимост, са част от въпросите, на които отговаря изследването.

Инициативата за социално-отговорно поведение на хазартния бизнес датира още от 2008 г. по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). Поради изменената от законодателя регламентация в посока социално-отговорен хазарт чрез предоставяне на възможност на организации с нестопанска цел в обществена полза да разработват проекти в тази сфера, асоциацията е предоставила безвъзмездно всички свои материали и разработки по инициативата за надграждане от страна на Фондация “Отговорна игра”.

 Виж всички новини