Инициативата „Отговорна игра” получи международно признаниеПубликувана: 09/17/2010

Инициативата „Отговорна игра” на  Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БTAПОИИ), получи заслужено одобрение и подкрепа на проведената във Виена през тази седмица на Специализираната Световна Конференция за Превенция на Хазартната Зависимост.

На конференцията присъстваха представители от 42 страни от Европа, Австралия, САЩ, Канада, Латинска Америка, Африка и Азия и над 300 участника, които обмениха информация и споделиха най-интересното от световния опит и практики в сферата. Лично президентът на ЕВРОМАТ (Европейската федерация на игралната и развлекателна индустрия), г-жа Анет Кок, запозна аудиторията със специално изготвения и представен през ноември миналата година в Европейския Парламент доклад за превенцията на хазартната зависимост.

През последните няколко месеца и у нас бе подета информационна кампания сред играчите. Все повече български оператори на казина и игрални зали подкрепят проекта „Отговорна игра” и разбират необходимостта от социално-отговорното поведение на бизнеса, което гарантира повече доволни клиенти. 

Кампанията, която стартира през април тази година, по инициатива на БТАПОИИ, вече набира скорост и се прилага в над 15 града от страната. Първоначалните стъпки са насочени към по-широкото информиране на играчите за възможните рискове от развитие на хазартната зависимост и начините те да бъдат избегнати, чрез система от практически стъпки и действия. Ангажиментът на всеки игрален обект, който подкрепя инициативата, включва разпространение на листовки, рекламно-информационни материали, стикери на игралните машини, както и индивидуална работа с клиенти от рискови групи. Асоциацията работи съвместно с психолози и терапевти в сферата на зависимостите.

Предстои стартът на следващия етап на кампанията с пускането на специализиран информационен уебсайт и форум, както и безплатна телефонна линия за консултации. БТАПОИИ активно работи с редица международни организации с опит в областта.

Специален информационен панел, посветен на превенцията на зависимостта от хазарта и на проекта „Отговорна игра”, е важна част от програмата на 3-тата Източноевропейска конференция на игралната индустрия, която ще се проведе от 4 до 6 Октомври в София. Виж всички новини