РЕЗЮМЕ на „Академия Отговорна игра“Публикувана: 11/22/2016

На 21 ноември се проведе „Академия Отговорна Игра“, финалната дейност по Проекта Отговорна Игра. Проектът стартира в началото на 2016 година, като първия национален проект, финансиран от бюджета на Държавната комисия по хазарта за дейности по социално-отговорно поведение, съгласно Закона за хазарта.

По време на Академията участие взеха представители на Фондация «Отговорна игра», представители на организаторите на хазартни игри, български и чуждестранни гости.

Д-р Владимир Сотиров представи доклад за извършената от екип от психолози и психотерапевти дейност по проекта, като отново изрази своето впечатление, че много представители на игрални зали и казина не само са посетили проведените от него обучения, но са останали до края, вземайки активно участие и в интерактивните дискусии. Доктор Сотиров представи изготвените от неговия екип Инструкция за организаторите на хазартни игри за разпознаване на хора, склонни към хазартна зависимост.

Гост на Академия „Отговорна игра“ беше проф. д.пс.н Соня Карабельова – ръководител на проект „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“. Професор Карабельова презентира основната цел и резултатите от ръководения от нея проект. Запозна присъстващите с проучване, направено в рамките на проекта и обхващащо 230 ученици от  региона на Враца и Видин. В представянето бяха изложени причините, които водят до участие в хазартни игри, мотивите за участието в хазартни игри на юноши от Видин и Враца, както и рисковите фактори и признаци за проблемен хазарт.  Според извършеното проучване 11 % от учениците между 8 и 12 клас са изложени на висок риск от задълбочаване на хазартно поведение, а 9 % са развили проблемно хазартно поведение. Този тревожен резултат се допълва и от констатацията, че 48 % от родителите на интервюирани ученици участват в някаква форма на хазарт, а 90 % от учениците не определят хазартното поведение на родителите си като проблемно.

 

От представители на Фондация „Отговорна игра“ и на организаторите на хазартни игри, на Академията беше представен и Информационният портал, създаден по проекта „Отговорна игра“.

Бяха презентирани функционалностите на Информационият портал и неговата мобилна версия, наличните възможности за самоконтрол от страната на потребителите на хазартни услуги и менютата, които могат да подпомогнат организаторите в техните политики за социално отговорно поведение.

В концепцията за информационния интернет портал www.igrai-razumno.com е залегнала идеята за вграждане на инструменти (менюта), с които потребителите ще могат да следят своите навици и поведение при игра. В менюто „дневник“ се дава възможност всеки потребител да въвежда данни за своята игра, като в меню „калкулатор“ той може бързо и лесно да види сумите, които е изиграл и спечелил за даден период, както и честотата на игра, като по този начин може да проследи своето игрално поведение и бюджет. В меню „лимити“ потребителят може да си зададе и собствени лимити за бюджет и честота на посещаемост, като при надвишаването им получава съобщение за това. Съобщение може да бъде изпращано и до приятел или роднина, който е оторизиран от потребителя да има информация/достъп до неговия профил. Потребителят може да избере опция и организаторите да имат информация за зададените от него лимити. Тогава тези съобщения се изпращат и до организатора.

Интернет порталът може да създаде една устойчива основа за продължаване на дейностите в посока възпитаване култура на игра у българите и да бъде добра възможност за информиране на гражданите и потребителите на хазартни игри за ранно установяване на рисково поведение при игра. Той съдържа полезна информация, като може да се превърне в място за посещение на всеки, който търси информация по темата или има нужда от помощ.

Лектор от Фондация „Форум за устойчиво развитие Фокус“ направи презентация на тема „ Нагласите към хазарта в контекста на „Играещия човек/ Homo Ludens“. В презентацията бяха представени резултатите от социологическо проучване на МБМД, както и бяха направени изводи, препоръки и обобщения, базирани на данните от социологическото проучване. Като основен се очерта изводът, че създаването на политики и практики за защита от пристрастяване се подкрепя от организаторите и потребителите на хазартни услуги, както и че възпитаването на култура на игра е в основата на превенцията на хазартната зависимост. Културната игра означава да играем разумно за себе си и отговорно за другите.

В следобедната сесия на Академия „Отговорна игра“ се включиха чуждестранни гости. Д-р Душан Павлович, докторант по съвместна международна доктурантура по право, наука и технологии, Дан Илиовичи, изпълнителен директор на РОМБЕТ и Малкълм Брус, старши консултант /обучител/ в G4 – Глобална група за насочване развитието на хазарта.

Д-р Душан Павлович запозна присъстващите със свое проучване, свързано с прехода от защита на данните към защита на играчите. Основната цел на неговото проучване е да се създадат и оценят различни стратегии за процесите на събиране на лични данни за играчите в онлайн залагания, които се използват за тяхната идентификация и как тези процеси се отразяват върху защитата на играчите. Доктор Павлович направи анализ на възможни стратегии, като представи предимствата и недостатъците на процесите по събиране на повече или по-малко данни, като направи извод, че балансираната стратегия е предизвикателство.

Г-н Малкълм Брус изложи основните принципи на отговорната игра, които са разработени и действат в редица големи европейски фирми – организатори на хазартни игри, които се одитират за политиката си за разумна игра от G4. Бяха предоставени статистически данни за проблемни играчи след младите хора за страни от Източна и Западна Европа. В презентацията бяха посочени добри практики за създаване на правила за отговорна игра, както за регулатори, така и за индустрията. Представени бяха основните критерии /стандарти/ за качеството на регулацията в областта на социално отговорното поведение и как те се покриват в някои европейски страни. Фондация „Отговорна игра“ чрез дейностите, извършени в рамките на проекта покрива по-голямата част от критериите, приети от Глобалната група за насочване развитието на хазарта.

Г-н Дан Илиовичи, изпълнителен директор на РОМБЕТ, Румънската асоциация на организаторите в хазартната индустрия дискутира с участниците новостите в законодателството в посока отговорно поведение в Румъния, сподели статистически данни и представи въведените вече програми в областта на отговорната игра, както и бъдещи проекти.

 

Всички презентации от лекторите и гостите на Академия „Отговорна игра“ бяха предоставени на участниците в Академията на електронен носител.

Социологическото проучване на МБМД е качено на сайта на Фондация „Отговорна игра“.

 

 

 Виж всички новини