Успешно приключи първото обучение по проект „Отговорна игра“Публикувана: 04/26/2016

Над 200 участника се включиха в първия обучителен семинар за организатори на хазартни игри по проект „Отговорна игра“. Семинарът се проведе в края на месец април, в град Варна, като в него участваха собственици и служители от казина и игрални зали.

По време на обучението лекторски екип от психолози и психотерапевти презентира най-новите проучвания и класификации за хазартна зависимост.  Представена бе инструкция, която да послужи на служителите за разпознаване на рисково поведение и проблеми при ранни етапи на хазартна зависимост и при клиенти в риск. Беше подчертана ролята на информираността на клиентите за рисковете и възпитанието на култура на игра в потребителите.

Учатниците се включиха активно в дискусиите, което затвърди разбирането за важността на проекта за обществото и показа зрялата социално-отговорна позиция на организаторите на хазартни игри по темата за превенция на хазартната зависимост. Опит от практиката на организаторите за превенция на хазартна зависимост и примери от европейския опит по темата сподели мениджерския екип на българо-немската група казина „Палмс-Меркюр“. Интерактивна дискусия и примери от практиката оживиха проведеното обучение, като много от дискутираните примери ще бъдат включени в наръчник на организатора, който ще обобщи информация от всички проведени обучения. Активното включване и интерес по темата от страна на организаторите се отчетоха като добър старт на работата по проекта с тези, които осъществяват първия контакт с играчите.

Участниците изразиха одобрението си към семинара и презентираната информация: „Чувствам се по-уверено и спокойно след обучението, защото сега знам повече за клиентите и тяхното мислене, както и какви стъпки могат да се направят за превенция. Ние трябва да сме активни и да се грижим за клиентите си, като ги съветваме и предпазваме от загуба на контрол. Когато играчът загуби контрол и стигне до крайности проблемът става не само негов, но и на обществото и на бизнеса.“

Следващият обучителен семинар ще се проведе на 16-и май, в град София, където се очакват представители на организаторите на хазартни игри от Северозападния регион и София окръг.
До края на годината по проекта ще се проведе обучение за Югоизточния регион – в град Бургас, през август месец, а в Пловдив, през октомври, ще се проведе обучението за Югозападния и Централен регион.

Всички преминали обученията участници ше могат да се включат в „Академия Отговорна игра“ през месец ноември в град София. Академията предвижда българско и международно участие за обмяна на опит и практики.Виж всички новини