ПАРТНЬОРИ

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина.

BTAPOI logo

Адрес: 

София, ул. Алабин No.34

Е-mail: pr@btagi.org"Адаптация"
- Aмбулатория за психично здраве, ориентирана към хора, застрашени от развитие на хазартна зависимост.

Седалище:
София 1000, ул. Цар Симеон 13

Телефон: 02/983-60-23
Е-mail: adaptacia@abv.bg