ОТГОВОРНА ИГРА

Научете повече за инициативата

Инициативата „Отговорна игра” стартира в началото на 2008 година по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), която промотира активно сред своите членове принципите на придържане към социално отговорни политики и практики в бранша.

В началото на 2015 година бе учредена фондация „Отговорна игра“, която пое идеята за по-нататъшна реализация на дейностите заложени в инициативата "Отговорна игра". Чрез разработения и одобрен от Държавната комисия по хазарта проект "Отговорна игра" за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта и Наредбата по съответния ред ще се реализират дейности, които да информират и да предпазят потребителите от развитие на хазартна зависимост.

Предвидена е работа с организатори на хазартни игри и обучителни семинари за ранно разпознаване на потребители в риск с цел превенция на развитие на хазартна зависимост. В рамките на проекта ще стартира и информационнен портал и мобилно приложение, които да се ползват от потребителите на хазартни услуги, техните близки и всички заинтересовани страни.