ДЕЙНОСТИ

Дейности по инициативата

 

През годините дейностите, посветени на инициатива Отговорна игра са следвали тенденциите в световен мащаб за информиране и провеждане на дискусии с цел запознаване на обществеността и заинтересованите страни в игралната индустрия по отношение на социално отговорното поведение. Ежегодно организираната под патронажа на асоциацията Източноевропейска конференция на игралната индустрия включва темата за Отговорната игра в програма си от 2008 година насам.

Представяме кратка справка за включването на Отговорна игра в конферентната програма за периода 2008 - 2015, както и други постижения на инициативата през годините, които Фондация "Отговорна игра" си поставя за цел да доразвие и реализира занапред.

 

2015 година: ОТГОВОРНА ИГРА

• Кой трябва да носи отговорност за защитата на играчите?

• Примери за въвеждане на стратегия за отговорна игра.

• Връзката между онлайн хазарта и новодефинираното медицинско състояние „патологично залагане”.

• Водят ли онлайн залаганията до по-голямо пристрастяване?

• Как ефективно да се разходват средствата за отговорен хазарт, събрани от вноски от операторите?

Лектори: ХЕЛМУТ КАФКА, Вицепрезидент на Европейската игрална федерация EUROMAT

АНТОНИО АЛЕГРИЯ, Член на Център за изследвания и приложни изследвания на ISEC, Лисабонски университет

РУСЛАНА СТЕФАНОВА, Адвокат, Софийска адвокатска колегия

ДАН ИЛИОВИЧИ, Изпълнителен директор, ROMBET

ВАЛЕНТИНА ДОБРЕ, Вицепрезидент на ROMSLOT

Модератор: ПИТЪР РЕМЕРС, Изпълнителен директор, Assissa Consultancy & Главен секретар на EASG

 

2014 година: Решения за отговорна игра, тенденции и най-добрите практики в онлайн и офлайн сектора
• Какви са тенденциите и какво се е доказало като ефективно по отношение на отговорната игра в традиционните
казина, както и онлайн?
• Какво да избягваме в игралния маркетинг с цел предотвратяване на хазартна зависимост?

• Новите препоръки на ЕК за отговорна игра (юли 2014 г.)

• Програми за отговорна игра в Сърбия през опита на UPIS

Лектори:
Д-р МОНИКА ПЬОК - РАЧЕК, Член на борда на директорите, ADMIRAL Casinos & Entertainment AG
АНТОНИО АЛЕГРИЯ,  Член на Центъра за изследвания и приложни проучвания на ISEC, Лисабонски университет
ЗОРАН ПУХАЧ, Сръбска асоциация на производителите на игрални съоръжения
СЮ РОСИТЪР, Директор "Политика и проекти", Асоциация на игрите от разстояние (RGA)
Модератор и лектор:
ХРВОЕ ВИНЦЕТИЧ, Независим консултант

 

2013 година: Семинар Отговорна игра: Социалната отговорност и растящата нужда от положителен имидж на индустрията сред клиентите и обществото.

• Защо е нужно да се поеме отговорността за предотвратяване на проблемната игра във вашето казино?

• Какво е хазартна зависимост? Разпознайте признаците за проблемното поведение. А после какво?

• С какво ще е полезна за вас инициативата за отговорна игра?

Лектор на семинара: ИВОН ЯНСМА, Директор на Център за отговорна игра.

Презентация: Защита на потребителите, грижа и почтеност към клиента: Отговорната игра в Casinos Austria / Austrian Lotteries Group и Lotaria Kombë tare в Албания.

Това е въпрос от съществено значение и ключов интерес – операторите да минимизират риска при хазарта, като предприемат сериозни и надеждни мерки за отговорна игра. В своята презентация Дорис Малишинг посочва и описва практиките за отговорна игра в казината на Casinos Austria/Austrian Lotteries Group, които ежедневно се използват и в дейността на Lotaria Kombë tare в Албания. В презентацията се обръща внимание на въпроси като програмата от пет точки, която се фокусира върху превенцията и защитата и описва най-важните мерки, които са въведени. Лектор: ДОРИС МАЛИШНИГ, Отговорна игра, Реклама & Спонсорство, Ръководител Превенции, Casinos Austria AG

 

2012 година: КРЪГЛА МАСА НА ОТГОВОРНАТА ИГРА (за оператори, професионалисти и асоциации)

Лектори: ПИТЪР РЕМЕРС, Европейска асоциация за изучаване на хазарта (EASG)

ХЪРБЪРТ БЕК, Ръководител на отдела за Отговорна игра, Casinos Austria – Austrian Lotteries – Group

ЗОРАН ПУХАЧ, Координатор, Сръбска асоциация на производителите на игрални съорожения

ХЕЛМУТ КАФКА, Президент на Austrian Automatenverband.at/ Вицепрезидент на Европейската игрална федерация ЕВРОМАТ (EUROMAT)

РОБЪРТ У. СТОКЪР II, Председател на Комитета по игрално право на Американската адвокатска асоциация/ бивш президент на Международни специалисти по законите на хазарта (IMGL)

ЯСМИНА МИЛАСИНОВИЧ, Специализирана болница за наркозависими, Сърбия

ЦВЕТОСЛАВ ЙОТОВ, Консултант Корпоративна социална отговорност (БТАПОИИ)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Октомври 2012


Обществена активност и подкрепа от държавни и неправителствени организации

 
Инициативата „Отговорна игра“ е подкрепена от Държавна комисия по хазарта, като регулаторът има позитивни нагласи към дейността по проекта през годините.   

Комисията за младежта и спорта при Столична община откликва на идеята за реализиране на информационна кампания за рисковете от неразумна игра при младежите, като уязвима и податлива група.


В следствие на многобройните дейности в посока превенция на хазартна зависимост и информиране на обществото за рисковете от неразумна игра, инициативата „Отговорна игра“ получава номиниция в конкурса на Българския форум на бизнес лидерите за Социално отговорен проект.


Изследване на нагласите чрез провеждане на анкети


Изследване на отношение на принадлежност на операторите към проекти свързани с информиране на клиенти и превенция на зависимости.  

Смятате ли, че игралният бизнес и организаторите трябва да имат социално-отговорна 
позиция в обществото, да информират клиентите за рисковете от развитие на хазартна зависимост и да работят за превенция на развитието на хазартна зависимост?

Смятате ли темата за хазартната зависимост е важна за бъдещето на игралната индустрия и 
Вашия бизнес и бихте ли се включили в инициативата „Отговорна игра”?

Смятате ли, че социално-отговорното отношение на бизнеса към клиентите би подобрило имиджа на индустрията?
Какъв е предимно профилът на играчите, които посещават Вашите обекти?


Изработване на мултимедиен продукт – EYE SIGHT

Eye sight menuЧаст от развитието на инициативата е технологична инициатива за бъдеща разработка на мултимедиен продукт за допълнителни услуги, пригоден за лесно вграждане в различни игрални съоръжения. Чрез него играчите могат да се информират по време на игра за това как да поддържат играта си в разумни времеви и бюджетни граници, да получават полезна информация за превенция на хазартна зависимост, разработени със специалисти, включени в инициативата „Отговорна игра“.
Международна дейност По линия на инициативата „Отговорна игра“ през годините са осъществени редица партньорства с  експерти и международни сдружения, които работят в областта на превенцията и лечение на  хазартна зависимост, които се придържат към правилата за Отговорна игра на Европейската  игрална федерация (EUROMAT).
Представители по проекта участват в годишните световни форуми на Европейският игрален  институт (18-21 септември 2012) в Атина и на Националната Асоциация по Отговорна игра  от 2-4 октомври 2012 в Лас Вегас, за обмяна на опит и информация за тенденциите в други страни.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 година: Отговорна игра в Източна Европа: опитът на Хърватия и Сърбия Хазартът и младото пололение в Хърватия – какво знаем и какво още е нужно да се направи?

Лектори: ЗОРАН ПУХАЧ, Кординатор, Сръбска асоциация на производителите на игрални съоръжения

НЕВЕН РИЦИЯС, Доктор на науките, Отдел за- поведенчески отклонения, Факултет по образование и рехабилитация, Университет Загреб

Модератор: ХРВОЕ ВИНЧЕТИЧ, Хърватската лотария

 

2010 година: Отговорна игра - местни и международни практики и отношение към Отговорната игра: как да се играе отговорно?

• Политики и практики, които игралната индустрия упражнява, за превенция на уязвимите социални групи

• Чрез партньорство към успех: как експертите постигат ефективни резултати от отговорната игра?

• Принос към превенция на развитие на хазартна зависимост– как да се популяризира и възпитава отговорното отношение към играта в България?

• Информираният избор на играча – доколко Източна Европа познава най-добрите практики?

Лектори: ДЖЕНИФЪР ШЕТЛИ, Вице-президент, политика и дейности по прилагане на Отговорната игра, Harrah’s Entertainment

ХЕЛМУТ КАФКА, Президент, Австрийската игрална федерация/Вице-президент, ЕВРОМАТ

Модератор: НАДЯ ХРИСТОВА, Член на управителния съвет, БТАПОИИ

 

2009 година: Социална отговорност на игралния бизнес

Профил на социално-отговорния играч. Профил на пристрастения играч. Симптоми и ефекти на игралната зависимост. Как да стимулираме социално-отговорното поведение на играчите? Ефект на социално-отговорната игра върху обществото: може ли социално-отговорното отношение да допринесе за развитието на игралния туризъм?

Лектори: ХЕЛМУТ КАФКА, Президент на Австрийската асоциация на игралната индустрия /Automatenverband.at/

ИНДЗЕ РЕМЕРС, Проджект Мениджър и Консултант, Assissa Consultancy Europe

Модератор: ФРАНК ЛЕГАТО, Редактор, Global Gaming Business

 

2008 година: Регулирането в областта на игралната индустрия в Сърбия, подобряване на сътрудничеството с други страни в региона.Проблеми на игралния бизнес и програми за превенция на пристрастяването към хазарта

Лектори: МИРЯНА АКИМОВИЧ, Директор / Асоциация на Организаторите на Хазартни Игри, Компании за Поддръжка и Производство на Игрални Съоръжения в Сърбия (JAKTA)/ Хазартна Зависимост и Социално-отговорна Игра

ПИТЪР РЕМЕРС, директор/ Assissa Consultancy Europe/ Член на Борда на Европейската Асоциация за Изучаване на Хазарта (EASG) Социално-отговорна Игра в Русия

ЛАВРЕНТИ ГУБИН, ръководител /Фонд за Отговорна Игра/ Директор Връзки с Обществеността /Storm International/;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Инициативата „Отговорна игра” стартира в началото на 2008 година по инициатива на БТАПОИИ. 

В началото на 2010 година БТАПОИИ започна активна работа с организатори на хазартни игри и организира информационна кампания, свързана със социално отговорното отношение на бизнеса към обществото и клиентите. Изготвен е Етичен Кодекс на организаторите, присъединили се към инициативата. 

През април 2010 и 2011 година в София е проведен професионален семинар с участието на над 100 фирми - организатори на хазартни игри, където присъстват и представители на Държавната Комисия по Хазарта и на Българския институт по метрология, където е обявено официално началото на кампанията. Инициативата стартира в над 15 града от страната. 

Първоначалните стъпки на проекта са насочени към информиране на играчите за възможните рискове от развиване на хазартната зависимост и начините те да бъдат избегнати чрез система от практически стъпки и действия. Организаторите на хазартни игри, които подкрепят инициативата, предоставят рекламно-информационни материали и поставят предупредителни стикери в игралните обекти. 

В рамките на инициативата, съвместно с психолози и терапевти в сферата на зависимостите, е планирано разработване на програма за обучение на персонала и мениджърския състав на хазартните организатори, които да участват активно в процеса на ранно разпознаване на признаците на развиване на хазартна зависимост и да насочват рисковите клиенти към профилираните консултанти и терапевти. 

През годините БТАПОИИ активно работи с редица международни организации с опит в областта и партнира с държавни и частни организации и структури, занимаващи се с работа с млади хора и превенция на зависимости, за успешната реализация на цялостния формат на проекта.

Инициативата планира организиране на семинари и обучителни програми за служители (мениджъри и обсклужващ персонал)  на казина и игрални зали. С участието си в тях, те ще изучават признаците и техниките за ранно разпознаване на поведенчески отклонения за развитие на хазартна зависимост, работа с рискови клиенти, както и подходи за насочването им към профилирани консултанти и терапевти. Над 80% от служителите на казина игрални зали, подкрепили проекта  заявяват желание да участват в практическото приложение на проекта и се планира да преминат през периодични обучения и семинари и да се включат активно в процеса на наблюдение и идентификация на рисково поведение на клиенти и в превантивната иформационна кампания за рисковете от развитието на хазартна зависимост.

Фазите и етапите на инициативата „Отговорна игра” включват събиране и анализ на информация; осъществяване на партньорство с местни и международни организации и институции, работещи в областта; информационни кампании и образователни програми; програми за превенция; работа с организатори на хазартни игри; повишаване професионалната квалификация на кадрите; идентификация и консултации на рискови клиенти.

Фондация „Отговорна игра“ приема набелязаните цели за продължение на проекта,  включващи иницииране, координиране и организиране на регионални, национални и международни проекти, семинари и кампании; директна работа с организатори на хазартни игри; опосредстване обмяната на опит и информация между заинтересовани местни и международни организации и лица; подпомагане на професионалната квалификация на кадри в сферата на превенция на хазартната зависимост; подпомагане процеса на социална интеграция и личностна реализация на хазартно зависими лица; иницииране и партньорство в програми за разработка на технически методи и средства за превенция на развитие на хазартна зависимост, обмен на информация, социални мрежи; проучване, анализ и разработки на програми и политики за превенция на развитие на хазартна зависимост; партньрство и подпомагане на обществени инициативи, и други.   

ПРИЗНАНИЕ

През 2010 инициативата получи заслужено одобрение и подкрепа от „Брейн Сторм Консулт” и беше отличена с награда за „Лоялност и качество в бизнес взаимоотношенията”.