ОТГОВОРНА ИГРА

Хазартна зависимост

Хазартната зависимост описва поведение, което води до психологически, социални и финансови проблеми.
Някои хора използват играта, за да избягат от техните проблеми и напрежение на ежедневието – работа, семейни проблеми, самота, напрегнатост, скука. Ако не се прилага разумен подход при играта обаче, това може да доведе то развитие на поведенческо отклонение и хазартна зависимост. Важно е да се осъзнае каква роля има играта във вашия живот, за да може да прилагате разумния подход и да предотвратите негативните последици и чувства при развитие на поведенческо отклонение.