ОТГОВОРНА ИГРА

Потенциални рискове

Както при всяко друго занимание, така и при играта може да се развие поведенческо отклонение, което да доведе до пристрастяване. По-долу са описани някои от сигналите, които могат да ви помогнат да разграничите дали играта ви носи и нещо друго, освен удоволствие и каква роля има тя в живота ви:

  • Иска ми се да играя все повече и повече, особено след като загубя
  • Струва ми се, че когато започна да печеля, това ще продължи вечно
  • Трудно ми е да спра, дори когато си обещая да не играя отново
  • Имам финансови затруднения, защото харча от спестените за друго пари, за да играя
  • Вземам пари назаем и дори "временно" открадвам, за да имам за игра
  • Играя в работно време (пред компютъра), като се опитвам да си възвърна загубите или да спечеля повече
  • Всяко друго занимание или хоби, които обичайно са ми забавни, започват да се превръщат в нежелано задължение

Ако наблюдавате описаните по-горе симптоми и у себе си, трябва да се замислите върху подхода си към играта и да потърсите съвет, за да се предпазите от развитие на хазартна зависимост.