ЗА НАС

Повече за нас

Фондация „Отговорна игра“ е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ЦЕЛИ:

1. Информиране на обществеността за рисковете от развитие на хазартна зависимост при неразумна игра.

2. Предпазване на младите хора и рискови групи потребители от развитие на хазартна зависимост.

3. Възпитаване на отговорно отношение към играта у потребителите на хазартни услуги.

4. Подпомагане на психолози и терапевти при лечение на хазартна зависимост.

5. Промотиране на социално отговорни политики и практики сред огранизаторите на хазартни игри.


Фондацията ще работи за постигането на целите, с помощта на следните средства:
1. Организира и провежда информационни кампании сред обществото и участниците в хазартни игри за възпитаване на отговорно отношение към играта и предпазване от развитие на хазартна зависимост.

2. Организира и провежда дейности свързани с въвеждане на социално-отговорни практики сред организаторите на хазартни игри.

3. Развива активно сътрудничество с организации в България и чужбина, които имат сходни цели за обединяване на усилия, обмяна на опит и постигане на положителни резултати.

ДЕЙНОСТИ:

Разработване на образователни програми за предпазване от хазартна зависимост;
Повишаване на хазартната култура на гражданите;
Разпространение на информация и ноу-хау, както и провеждане на информационни кампании, форуми, дискусии, конференции, семинари и др. за рисковете и негативните последици от хазартната зависимост;
Разработване на стандарти за социално отговорни практики при предлагане на хазартната услуга, както и за реклама и маркетинг.